GÓI CƯỚC INTERNET

Eco6

165.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 80 Mbps

Phù hợp với khách hàng có nhu cầu sử dụng cơ bản.

Đăng ký ngay

Fast 2

189.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 150 Mbps

Phù hợp với cá nhân hộ gia đình khu vực thành thị có nhu cầu sử dụng từ 5-10 thiết bị smartphone hoặc PC, tablet, giải trí thông thường.

Đăng ký ngay

SUPERNET1

225.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 100Mbps

Số vùng phủ sóng wifi được trang bị: 02 vùng phủ, nhà cấp 4 diện tích rộng (thoáng ít cản). Căn hộ diện tích nhỏ 02 phòng ngũ.

Đăng ký ngay

NET3PLUS

210.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 110Mbps

Phù hợp với cá nhân hộ gia đình có nhu cầu cao về CNTT, download/upload nhiều và có nhu cầu xem phim HD, game online, smartTV.

Đăng ký ngay

SUPERNET2

245.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 120Mbps

Số vùng wifi được trang bị.miễn phí: 03 vùng phủ, đảm bảo truy cập tốc độ cao trong mọi tầng.

Đăng ký ngay

NET4PLUSN

260.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 140Mbps

Phù hợp với cá nhân hộ gia đình có nhu cầu dùng nhiều thiết bị và thường xuyên dùng CNTT hoặc xem phim HD, game online.

Đăng ký ngay

SUPERNET4_1AP

400.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 200Mbps

Số vùng phủ sóng wifi được trang bị: 02 vùng phủ, phù hợp khách hàng cần băng thông cao nhưng ít vùng phủ kết nối nhiều thiết bị.

Đăng ký ngay

SUPERNET4

350.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Số vùng phủ sóng được trang bị miễn phí: 03 vùng phủ, thích hợp cho khách hàng nhà nhiều tầng rộng căn hộ có diện tích rộng kết nối nhiều thiết bị..

Đăng ký ngay

SUPERNET5_1AP

660.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Số vùng wifi được trang bị.miễn phí: 02 vùng phủ, phù hợp nhà nhiều tầng và co diện tích rộng.

Đăng ký ngay

SUPERNET5_2AP

660.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 140Mbps

Số vùng wifi được trang bị.miễn phí: 03 vùng phủ, phù hợp nhà nhiều tầng và co diện tích rộng.

Đăng ký ngay

SUPERNET5N

430.000đ/ tháng

🚀 Tốc độ: 250Mbps

Số thiết bị Homewifi được cấp: 04 thiết bị, số vùng phủ sóng wifi miễn phí được trang bị 04 vùng phủ.

Đăng ký ngay

COMBO TIVI + WIFI

GÓI CƯỚC 4G

GÓI CƯỚC 4G PHỔ BIẾN